Web Analytics

Bedrijven

Bedrijven

Wat is een bedrijf? Een bedrijf, ook wel corporatie genoemd, is een rechtspersoon die is opgericht door individuen, aandeelhouders, of aandeelhouders, met het doel om handel te drijven, zaken te doen of winst te maken. In de meeste rechtsgebieden wordt een bedrijf beschouwd als een juridische entiteit die gescheiden is van de eigenaren. Dit betekent dat het bedrijf in eigen naam contracten kan afsluiten, schulden kan aangaan en gedagvaard kan worden.Er zijn veel verschillende soorten bedrijven. Sommige bedrijven zijn eenmanszaken, wat betekent dat ze eigendom zijn van en bestuurd worden door één persoon.

Andere bedrijven zijn maatschappen, die eigendom zijn van twee of meer personen. Weer andere bedrijven zijn vennootschappen, die eigendom zijn van aandeelhouders en bestuurd worden door een raad van bestuur

Eenmanszaken Een eenmanszaak is de eenvoudigste bedrijfsstructuur. Het is eigendom van en wordt geleid door één persoon en hoeft geen papierwerk bij de staat in te dienen.

De eigenaar van een eenmanszaak heeft volledige controle over het bedrijf en al zijn activa. De eigenaar is echter ook persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van het bedrijf Vennootschappen Een maatschap is een bedrijfsstructuur die eigendom is van en beheerd wordt door twee of meer mensen. Vennootschappen kunnen zowel vennootschappen onder firma als commanditaire vennootschappen zijn.

Vennootschappen onder firma zijn relatief eenvoudig te vormen en hoeven niet bij de staat te worden gedeponeerd. Elke partner in een vennootschap onder firma is echter persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van het bedrijf Een commanditaire vennootschap is iets ingewikkelder te vormen dan een vennootschap onder firma, omdat daarvoor een certificaat van commanditaire vennootschap bij de staat moet worden aangevraagd. Maar slechts één partner in een commanditaire vennootschap is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf - de andere partners hebben een zogenaamde "beperkte aansprakelijkheid" Corporaties Een vennootschap is een bedrijfsstructuur die eigendom is van aandeelhouders en bestuurd wordt door een raad van bestuur. Corporaties moeten statuten indienen bij de staat waar ze zaken gaan doen. Aandeelhouders zijn "beperkt aansprakelijk", wat betekent dat ze niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de vennootschap - alleen de vennootschap zelf kan aansprakelijk worden gesteld Er zijn twee soorten bedrijven C-vennootschappen en S-vennootschappen. C-vennootschappen zijn onderworpen aan "dubbele belastingheffing" - dat wil zeggen dat ze eerst worden belast op hun winst op vennootschapsniveau, en daarna nog eens op de dividenden die aan de aandeelhouders worden uitgekeerd op individueel niveau. S-vennootschappen vermijden dubbele belasting omdat ze niet worden belast op het niveau van de vennootschap - in plaats daarvan wordt hun winst "doorgegeven" aan hun aandeelhouders, die ze vervolgens opgeven in hun individuele belastingaangifte

Conclusie


Bedrijven zijn er in vele soorten en maten - eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen - en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wanneer je kiest welk type bedrijf je wilt oprichten, is het belangrijk om zowel je persoonlijke aansprakelijkheidsrisico als je belastingrisico in overweging te nemen. Als je eenmaal hebt besloten welk type bedrijf voor jou geschikt is, moet je het juiste papierwerk bij de overheid van je staat indienen om te beginnen.

Eigen Bedrijf Starten

muziekdoosje baby

gucci behang

Stadsposter ontwerpen online

Wordpress Websites Eindhoven

airpress compressor

Laserontharing

Datum laatste wijziging: 23-11-2022

Aanmaakdatum: 10-11-2022

Rubrieken: 1

Links: 7